Dla pracowników

 

BEZPIECZNA PRACA W POLSCE

Rosnące koszty życia, bezrobocie, brak perspektyw to tylko nieliczne  powody dla których Ukraińcy coraz częściej decydują się na podjęcie pracy m.in. w Polsce.  Jednak ich marzenia o godziwych zarobkach i warunkach pracy nie zawsze się spełniają. Często bowiem poszukujący pracy padają ofiarą nieuczciwych praktyk. Na nadużycia są szczególnie narażone osoby korzystające z usług świadczonych przez nieoficjalnych „pośredników” pracy. Skuszeni sporymi zarobkami, dodatkowymi pieniędzmi na wyżywienie i zakwaterowanie, dużą ilością godzin pracy decydują się bez namysłu na wyjazd i podjęcie pracy. Co więcej często zadłużając się aby opłacić koszty „pośrednika” i podróży. Po przyjeździe jednak okazuje się, że warunki pracy i płacy odbiegają od tych, które obiecywali.

Czy patrząc na tego typu sytuacje należy zrezygnować z wyjazdu do pracy do Polski? A może jest jakiś sposób aby ustrzec się przed  nieuczciwymi pośrednikami?

Warto wiedzieć, że wyjazd w celach zarobkowych do Polski może być całkowicie bezpieczny. Nim jednak zdecydujemy się podjąć współpracę z jakąkolwiek firmą, powinniśmy zwrócić uwagę na pewne prawne aspekty, które ochronią nas przed nieuczciwymi praktykami pracodawców. Istnieje kilka sposobów legalnego zatrudnienia cudzoziemców przez polskie firmy do wykonywania pracy na terenie Polski.

Co najważniejsze, obcokrajowiec musi posiadać ważny paszport. Obywatele 6 krajów w tym Ukrainy  mogą podejmować pracę w każdej branży bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zatrudnienie takie odbywa się na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi złożonego przez polskiego pracodawcę i zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy.

Oczywiście samo zarejestrowane oświadczenie nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy a wskazuje jedynie, że cudzoziemiec ma prawo być zatrudniony u danego pracodawcy. Dlatego też legalną pracę cudzoziemiec może zacząć wykonywać dopiero po zawarciu pisemnej umowy (o pracę, zlecenia lub o dzieło) z pracodawcą.

Musimy mieć jednak na uwadze, że samo podpisanie umowy również nie jest gwarantem bezpiecznego zatrudnia. Dlatego nim zdecydujemy się ją podpisać, powinniśmy sprawdzić, czy nasz przyszły pracodawca w pełni spełnia wymagania prawne. Jeśli mamy do czynienia z profesjonalnym pośrednikiem, to na naszą prośbę  przedstawi nam odpowiednio udokumentowane pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Ponadto pracodawca ma obowiązek z ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, co uprawnia cudzoziemca do bezpłatnego korzystania ze świadczeń służby zdrowia.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz pracodawcy, który zarejestrował oświadczenie. W wypadku jego zmiany niezbędne jest zarejestrowanie oświadczenia przez nowego pracodawcę.

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę.

Okres świadczenia pracy można wykorzystać w sposób ciągły (pełne 6 miesięcy) lub w kilku krótszych okresach. Jednakże łączny okres zatrudnienia (zsumowane okresy zatrudnienia) nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Przekroczenie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy skutkuje uznaniem wykonywanej pracy za nielegalną i wiąże się z odpowiednimi konsekwencjami.

W wypadku wątpliwości warto sprawdzić swojego przyszłego pracodawcę – np. w bazie REGON (www.stat.gov.pl/regon) lub KRS (www.krs-online.com.pl). Jeśli podmiotem zatrudniającym jest polska Agencja Pracy Tymczasowej, powinna się ona znajdować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Z zapisów ustawy polskiego prawa jasno wynika, że najbezpieczniejsze dla pracownika jest zatrudnienie właśnie w Agencji Pracy Tymczasowej, która ma obowiązek udostępnić pracownikowi certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

 

ADWOR sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej współpracując z polskimi pracodawcami świadczy usługi z zakresu m.in. zatrudniania pracowników z Ukrainy. Pracownikom z Ukrainy gwarantuje legalny pobyt i pracę na terenie Polski;  pośredniczy przy otrzymywaniu wiz uprawniających do pracy w Polsce; koordynuje przyjazd pracownika do Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi na terenie Polski i Ukrainy; zapewnia  wynagrodzenie pracownika zawierające pełne składki ZUS; oferuje zakwaterowanie zlokalizowane w bliskiej odległości od miejsca pracy lub wspiera pracowników w poszukiwaniu własnego zakwaterowania.

Oferujemy pracę w branży hotelarskiej, produkcyjnej, logistycznej i innych.

               

ADWOR sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej bazując na doświadczeniu zapewnia kompleksową pomoc przy załatwieniu formalności związanych z rozpoczęciem legalnej pracy w Polsce.